Λίγα Λόγια

Ποιοί είμαστε, τι κάνουμε, το όραμα και η ευθύνη μας.

Ποιοί είμαστε, τι κάνουμε…

Η House-Keeping P.C. με εμπειρία στον κλάδο του outsourcing είναι η πρώτη εταιρία  που ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών housekeeping και εξασφαλίζει στους πελάτες της επαγγελματική συνέπεια, μείωση κόστους, αίσθημα ικανοποίησης  και εμπιστοσύνη.

Απευθυνόμενοι σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, η εταιρία μας είναι  ο πιο κατάλληλος εξωτερικός συνεργάτης που θα αναλάβει  όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης σας, βασικές/βοηθητικές, προκειμένου μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών, αυστηρών οδηγιών υγιεινής και ασφάλειας να διεκπεραιώσει  τις λειτουργίες αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το όραμα μας

Στόχος  της House-Keeping είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών της , με σταθερά και σίγουρα βήματα, μέσω νέων συνεργασιών και διεύρυνσης του πελατολογίου, ώστε να κατακτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της Ελληνικής αγοράς.

Τα μέχρι σήμερα θετικά αποτελέσματα της εταιρίας μας από τη συνεργασία με τους πελάτες της, καθώς και η υποδομή της σε τεχνογνωσία και τεχνολογία, αποτελούν μια πολύ σημαντική βάση για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Η ευθύνη μας

Με γνώμονα την αδιάκοπη αναβάθμιση της ποιότητας και τις απόλυτα εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουμε, η εξυπηρέτηση και η εμπειρία του πελάτη αποτελεί κεντρικό άξονα της λειτουργίας μας.

Η ευθύνη της House-Keeping απέναντι στον πελάτη ξεκινά από την πρώτη κιόλας επαφή, με την υπόσχεση να προσφέρουμε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας μέσω εξειδικευμένου προσωπικού, αποδεσμεύοντας τον έτσι από οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε να αφιερωθεί σε λειτουργίες πιο παραγωγικές για την δραστηριότητα της επιχείρησης του.

Εμπιστευτικότητα

Η εταιρία  House-Keeping και οι συνεργάτες της δια των οποίων θα πραγματοποιούνται οι υπηρεσίες της, υποχρεούνται να μεταχειρίζονται όλως εμπιστευτικώς κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα λάβουν γνώση στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως που αφορά τις υπηρεσίες της και συγγενικές υπηρεσίες, ειδικότερα εφόσον οι συνεργάτες της θα έχουν στην κατοχή τους κλειδιά των ανωτέρω περιγραφομένων χώρων.

Ένεκα της σοβαρότητας των στοιχείων/πληροφοριών που δύναται να έρθουν στην αντίληψή τους, η House-Keeping   δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας εκ μέρους των συνεργατών της, αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο περιέλθει σε γνώση αυτών και αφορά την ίδια την εταιρία ή πελάτες/συνεργαζόμενους.

Ελάτε να δουλέψουμε μαζί.

Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ικανοποιημένοι με τη συνεργασία μας και το τελικό αποτέλεσμα.